Kommunicerande Samspel

 
 
 

James D MacDonalds Communicating Partners på svenska

Hjälper föräldrar att hjälpa sina barn
En modell för föräldrar och yrkesverksamma som möter barn som behöver stöd i sin språkutveckling.

 
   
   
   
  Startsida

Material

 
  Diskussion  
  Barnet som inte pratar än

Var ditt barns viktigaste leksak

Barn lär mest genom lek
Då är de fria att skapa, fria att söka svar
på världens alla gåtor
Vi ger dem leksaker att lära med
leksaker för problemlösning
leksaker för orsak-verkan
saker, leksaker, pedagogiska leksaker

Ett barn kan lära sig mycket när de leker med saker.
Men om han måste lära sig att kommunicera,
om du vill att han ska prata,
att han ska vara en vän bland vänner
då behövs inga leksaker som kan köpas.

Vad behöver då barnet för att lära sig kommunicera?
Dunderhonung, duplo, spel eller Cindy?
NEJ! Kommunikation kräver människor.
Människor är barnets viktigaste leksaker.
Var själv en människa som passar och lockar
istället för en som bara ge en massa saker.

Många barn vet mycket om vad man ska göra med leksaker
men mindre om hur man kan vara tillsammans med människor.
Oftast blir barn bedömda, inte utifrån vad de kan
Istället blir de bedömda, utifrån hur de uttrycker sig.
Och när barnet ska testas, ropar mammorna: ”han kan faktiskt det där!”

Att kommunicera kan vara barnets viktigaste lek.
Barnet som inte leker med andra, kan underskattas av andra.
Vad han kan har ingen betydelse, bara han leker med andra.
Nog har du sett det blyga barnet,
barnet som kan så mycket, bara försvinna.
Samtidigt som den som bara är social och charmig,
får oändligt med uppmärksamhet.

Men hur kan du bli ditt barns bästa leksak?
Var lekfull och lustig, ta-och-ge,
var intressantare än det andra så barnet stannar.
Fånga hans uppmärksamhet, håll honom kvar,
lite längre, lite längre.
Gör som han kan, prata som han gör.
Lär honom att han får mer om han ger.

När han väljer människor oftare än saker,
då vet du att han är på väg,
kommunikationens väg, språkets väg.
Börja med att vara en leksak som barnet
kan kontrollera, flytta och uppskatta.
Och kom ihåg -
människor är de leksakerna som ett barn behöver,
för att lära sig kommunicera.

(dikt ur boken På väg mot talet)

 

För Kommunicerande Samspel behövs inga redskap, inga speciella leksaker, träningsmaterial, böcker eller ramsor. Det behövs bara människor som är beredda att gå in i barnets värld. Men det är svårt nog, därför finns det böcker som kan hjälpa dig dit.

Än så länge finns det bara en bok på svenska, flera böcker på engelska och några få på spanska.

För böcker på engelska och spanska gå till:
http://www.jamesdmacdonald.org

För den svenska boken gå till:
http://www.appelklyftig.com (på väg mot talet)

 

Här är ett exempel på hur man visar sitt barn nästa steg. I detta fall härmar filmaren flickan i trappen och säger ett ord mer än flickan hela tiden.

 

ARM - utvecklingsguide på Svenska. Ladda hem och använd som utgångspunkt när ni ska finna fokus. Vill du ha hjälp med råd och stöd utifrån er ARM kan du skicka ett mail till info@appelklyftig.com Jag hjälper till så mycket jag bara hinner - det kostar INGENTING! Metoden har hjälpt oss så mycket att vi gärna "betalar" genom att hjälpa andra.

Vi kan också komma till er och föreläsa om metoden. Föreningar betalar bara resa.

 

 
  Barnet som pratar för lite eller otydligt  
  Skrik och bråk  
  I förskola/skola  
  Särskilda diagnoser  
  Material  
  Länkar och webbringar  
  Om denna sida