Kommunicerande Samspel

 
 
 

James D MacDonalds Communicating Partners på svenska

Hjälper föräldrar att hjälpa sina barn
En modell för föräldrar och yrkesverksamma som möter barn som behöver stöd i sin språkutveckling.

 
   
   
   
  Startsida

Barnet som pratar för lite eller otydligt

 
  Diskussion  
  Barnet som inte pratar än

Det räcker inte!

Hejsan allihop, jag är lite utmattad, men också upplivad efter att ha medverkar på en workshop på Massachusetts Down’s syndrome congress förra helgen. Ett rum på 500 personer fylldes BÅDE för och eftermiddag!

Jag fokuserade mycket på det faktum att barn med Downs syndrom kan lära sig tala senare än vid 3-4 års ålder. Jag är bekymrad över att så många barn med Downs syndrom fortfarande inte pratar mycket vid en ålder på 5, 8, 13 eller ännu äldre.

Jag tror uppriktigt sagt att det inte beror på Downs syndrom. Jag fruktar att många är nöjda med att barnet pratar för att få sina behov tillfredsställda eller kan besvara skolfrågor, att man inte anstränger sig för att försäkra sig om att de har riktiga konversationer.

Så ofta frågar jag föräldrar och yrkesverksamma "hur mycket pratar ditt barn?" och får svar som "Åh, han kan alla siffror och färger" eller "Han kan alla Barneys sånger" eller "han kan svaren på de flesta frågor vi ställer till honom".

Jag vill skrika:
"Det räcker inte! Det räcker inte för att kunna skaffa vänner, det räcker inteför att hålla er sällskap, det räcker inte för att upptäcka nya saker och det räcker inte för att uppskatta liver tillsammans med andra människor!"

Det senaste året har jag granskat mer än 1000 personer med Downs syndrom och jag är förskräckt över hur få som har riktiga konversationer med andra människor. I dessa kontakter har jag också funnit att många föräldrar faktiskt tror och förväntar sig att 1 eller 2 logopedpass i veckan eller integrerade barngrupper kommer att få deras barn prata mycket och i konversationer. Jag är ledsen att behöva säga detta, men DET KOMMER INTE ATT SKE. Ditt barn lär sig alla de övriga 80 timmar eller mer han är med sin familj utanför skolan. Se på siffrorna... det måste hända i ert dagliga liv.

Okay, färdigpredikat, men jag insåg när jag återvände från dessa 500 familjer att de flesta inte förstår att deras jobb ligger i att ge de en-till-en interaktioner barnet inte kan få i undervisningssituationer eller stora grupper.


Om att inte förstå vad barnet säger

Det första barnet, en 7 år gammal pojke som hade mycket språk, men jag kunde bara förstå runt ett av fyra meddelanden. Så vad gjorde jag? Bad jag honom att upprepa eller förtydliga? Nej. Jag höll igång konversationen och gav respons på antingen det han sa eller det jag gissade mig till att han sa, vi hade en fantastisk diskussion med många turer (omkring 5-10 minuter).

Jag upprepade tyst för mig själv "håll igång diskussionen och bekymra dig inte över att förstå varje ord." Och han fortsatte att prata och jag förstod helheten och så lärde jag mig mycket från honom eftersom jag höll igång det och aldrig informerade honom om att han gjorde nått fel. Kom ihåg att när vi pratar med våra vänner pratar vi oftare för att få kontakt än för att få information; lyssna på vad vi säger till varandra, små saker som sällan betyder något i sig men som upprätthåller den sociala kontakt vi så mycket behöver.

Jag ser sällan vuxna hålla igång diskussioner när de inte kan förstå orden; snälla, öva på att göra detta och ni kommer att se att ert barn känner sig mer framgångsrikt och att ni kommer att förstå de viktiga budskapen.

HAVE CONVERSATIONS REGARDLESS OF HOW MUCH YOU UNDERSTAND THE CHILD.

James D MacDonald

 
  Barnet som pratar för lite eller otydligt  
  Skrik och bråk  
  I förskola/skola  
  Särskilda diagnoser  
  Material  
  Länkar och webbringar  
  Om denna sida