Kommunicerande Samspel

 
 
 

James D MacDonalds Communicating Partners på svenska

Hjälper föräldrar att hjälpa sina barn
En modell för föräldrar och yrkesverksamma som möter barn som behöver stöd i sin språkutveckling.

 
   
   
   
  Startsida

I förskola och skola

 
  Diskussion  
  Barnet som inte pratar än

Hur gör man om man har en grupp av barn?

Var en balanserad partner. De vuxna ser till att varje barn interagerar oftare och i allt längre perioder. Varje barn i gruppen uppmuntras till turtagning med rörelser, ljud eller ord så att han/hon blir en aktiv part i det pågående sociala utbytet.

 • Låt varje barn få möjlighet att yttra sig.
 • Se till att varje barn ger såväl som tar.
 • Håll igång interaktionen en vända till.
 • Barnen ska deltaga aktivt snarare än passivt.
 • Vänta på att barnet ska delta.

Var en harmoniserad partner. De vuxna agerar och kommunicerar på sätt som både ligger i samklang med varje barns kapacitet och leder varje barn till nästa steg i kommunikationsutvecklingen.

 • Imitera barnets små uttryck för kommunikation.
 • Till barnets rörelse, ljud eller ord läggs nästa steg som är möjligt för barnet.
 • Låt varje barn kommunicera på sin utvecklingsnivå.
 • Anpassa ditt intresse med barnens intresse.
 • Ge varje barn möjlighet att öva in nya beteenden

Var mottaglig för barnet. De vuxna agerar som en naturig förstärkning genom att, gemensamt med barnen, bygga på utifrån lekfulla erfarenheter.

 • Reagera på de många ordlösa vägarna att kommunicera
 • Ge varje barn har möjlighet att uttrycka idéer, känslor eller behov.
 • Avvakta förväntansfullt på varje barns initiativ.
 • Visa att varje rörelse, ljud och ord är värdefullt och bidrar till gruppens glädje.
 • Uppmärksamma positiva beteenden mer än negativa.
 • Genom lekfull medverkan stärks varje barns självkänsla.

Var inte styrande. Den vuxne hjälper barnets kommunikation genom att dela ledarskapet med barnet och tillåta barnet att kontrollera och styra utbytet halva tiden.

 • Minska antalet frågor.
 • Sätt ord på synliga händelser.
 • Undvik att kontrollera valen och växlingarna i turtagningen.
 • Motverka barnet från att dominera turtagningen.

Håll kvar vid interaktionen. Varje barn håller sig längre till ett gruppämne han/hon varit med att bygga upp.

 • Låt varje barn få möjlighet att yttra sig.
 • Välkomna nya idéer så att interaktionerna blir mer intressanta och dynamiska.
 • Kom ihåg att varje barn stannar längre i interaktionen om hon/han får möjlighet att bidra på sin utvecklingsnivå.
 • Baka in läroplanens mål i aktiviteter som är relevanta för barnen och bygger på barnens tidigare erfarenheter.
 • Gör det möjlig för varje barn att bidra med sina erfarenheter till gruppaktiviteten.

Sagostund

Högläsning ger många värdefulla möjligheter till interaktioner eftersom barnen är en fångad publik till ett gemensamt ämne.

Mindre av det här:
Förskolläraren: ”Nu läster vi en bok om djur. Titta, det finns många djur i den här boken. Hur många av djuren kan vi namnet på?” (barnen sitter runt förskolläraren och tittar tyst på henne)
Mark: ”Ur, ur”
Förskolläraren: ”Ja, Mark. Det är en Zebra. Kan du säja Zebra?”
Mark (Pekar på elefanten.)
Förskolläraren: ”Försök säga Zeeebra”
Bob: ”Öthök Theba”
Förskolläraren: ”Vilka andra djur ser du, Bob?”
Bob: ”Theba”
Förskolläraren: ”Vad är det här?” (tittar på gruppen)

Mer av det här:
Förskolläraren: (sitter ner på golvet med barnen och visar en bok.) ”Åh, stor bok!”
Mark: (Pekar på boken.)
Förskolläraren: ”Ja, Mark. Bok. Stor bok.” (sträcker ut armarna för att visa att boken är stor)
Mark: ”Ur, ur. Jag se.”
Förskolläraren: ”Djurbok, öppna.” (Tittar på Mark och Bob.)
Bob: ”Ejon. Grrrrr.” (Hjälper förskolläraren att öppna boken.)
Ann: ”Jag på Zoo. Ejon.”
Förskolläraren: ”Vi kan vara djur på Zoo. Jag är en krokodil. (Tittar förväntansfullt, poserar som en krokodil. Väntar på barnen.)
Bob: ”Jag ejon. Grrrrrrr.”
Ann: ”Jag å ejon.”

Vägar att maximera interaktionerna vid högläsning.

 • Gruppen bygger gemensamt upp historien med den vuxne.
 • Varje barn bidrar med rörelser, ljud och ord.
 • Den vuxne gör barnets initiativ och intresse till en del av historien.
 • Låt läsningen bli levande och lekfull.
 • Fokusera mer på att hålla interaktionerna vid liv än att avsluta berättelsen.
 • Varje barn kommunicerar kring ett ord, må det vara rörelser, ljud, ord eller meningar.

James D MacDonald 
  Barnet som pratar för lite eller otydligt  
  Skrik och bråk  
  I förskola/skola  
  Särskilda diagnoser  
  Material  
  Länkar och webbringar  
  Om denna sida