Kommunicerande Samspel

 
 
 

James D MacDonalds Communicating Partners på svenska

Hjälper föräldrar att hjälpa sina barn
En modell för föräldrar och yrkesverksamma som möter barn som behöver stöd i sin språkutveckling.

 
   
   
   
  Startsida

Barnet som inte pratar än

 
  Diskussion  
  Barnet som inte pratar än

Ge inte upp tron på talet

En mamma är oroad över att hennes 4½ åriga barn aldrig kommer att prata. Jag har hört liknande från många föräldrar till barn som senare lärde sig att prata.

Det är min erfarenhet att få barn har så svåra fysiska problem att de aldrig kommer att kunna prata. Barn med mycket svår cerebral palsy, huvudskada eller annat fysiskt problem kommer kanske aldrig att kunna prata.
MEN, jag har upptäckt att många barn som kan prata ger man upp hoppet på om de inte automatiskt pratar vid 3 eller 4 års ålder. Min erfarenhet är att många barn behöver mycket röstträning i sociala interaktioner långt innan de börjar prata. Och om vi ger upp och slutar med intensiv daglig social ljudgörande tärning [daily intense social sounding practice] för barn (med t.ex. Downs syndrom, mild cerebral palsy, apraxia, hörselproblem och autistiska problem) skapar vi kanske en självuppfyllande profetia.

Snälla ge inte upp och sluta inte med att ge respons på barnets alla ljud och inte med att göra ljudandet till den huvudsakliga leken och kommunikation du gör med honom. Vänta inte på ord. Vänta inte på ord. Sa jag att du INTE SKA VÄNTA PÅ ORD?

DITT BARNS LJUD, VILKA LJUD SOM HELST ÄR FRÖN TILL ORD; ATT IGNORERA DITT BARNS LJUD ÄR SOM ATT LÅTA BLI ATT VATTNA OCH GÖDA FRÖNA DU PLANTERAT BARA FÖR ATT DU VÄNTAR PÅ BLOMMORNA.

30 års arbete med barn med sen taldebut och genom att följa dessa barn i flera år, har jag funnit följande viktiga tecken på att ett barn så småning om kommer att prata:

  1. barnet gör ljud för sig själv när han leker
  2. barnet kommunicerar ibland medvetet med andra
  3. barnet härmar ibland andras agerande
  4. barnet uppskattar interaktioner med andra
  5. barnet interagerar med när andra leker i hans värld på sätt han kan.

Var mycket försiktig när du går fort fram i jakten på orden; försäkra dig om att ditt barn har ljuden och vanan att interagera socialt först. Kom ihåg att vilket agerande eller ljud som helst kan bli kommunikation om du ger det respons.

Men, varför förutspår så många professionella att barnen aldrig kommer att prata? Jag är säker på att dessa tror på vad de själva säger, men problemet är att så få professionella har blivit tränade i ickeverbala barns utveckling. Det finns för lite utbildning som tar upp problemen:

  1. Vad behöver ett barn ha innan det kan prata?
  2. Hur kan vuxnas kommunikationsstil hjälpa barn att kommunicera ordlöst först?

Snälla, ge inte upp förrän du och ditt barn haft för vana att träna social ljudning [social sounding] många gånger dagligen i flera år. Ja, jag känner personligen flera barn som börjat prata så sent som sju (Austin), åtta (Colin), fem (Molly), sju (Jenna).

James D MacDonald

En mamma, Kimmy, berättar:
Ge inte upp hoppet om att han ska prata. En av mina bästa vänners son har Cerebral Pares och man sa att aldrig skulle lära sig prata. Han var säkert 13 år innan han började säga något. Nu är han 21 och pratar hela tiden. Det vara som om det bara sa klick en dag. Jag ser att hans tal blir allt bättre för varje år. Han kan inte hålla igång en konversation som du och jag, men med lite stöd kan han det nästan. Han är en fantastisk kille. 
  Barnet som pratar för lite eller otydligt  
  Skrik och bråk  
  I förskola/skola  
  Särskilda diagnoser  
  Material  
  Länkar och webbringar  
  Om denna sida