Kommunicerande Samspel

 
 
 

James D MacDonalds Communicating Partners på svenska

Hjälper föräldrar att hjälpa sina barn
En modell för föräldrar och yrkesverksamma som möter barn som behöver stöd i sin språkutveckling.

 
   
   
   
  Startsida

Diskussion

 
  Diskussion  
  Barnet som inte pratar än

Det bästa sättet att lära sig är tillsammans med andra. Det finns två mailinglistor om Kommunicerans Samspel; den amerikanska som James MacDonald själv driver och en svensk som jag driver. Den amerikanska är stor (över 600 medlemmar) och många föräldrar, lärare, logopeder m.fl. hjälps åt att ge varandra tips och råd. Den svenska är än så länge liten, men förhoppningen är att den ändå ska vara till hjälp. Dessutom finns en facebookgrupp på svenska som är öppen för alla intresserade.

Linda Sebek

Click here to join kommunicerande_samspel
Klicka här för att gå med i Kommunicerande_Samspel

Click here to join communicating
Klicka här för att gå med i Communicating

Klicka här för att komma till Facebookgruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Barnet som pratar för lite eller otydligt  
  Skrik och bråk  
  I förskola/skola  
  Särskilda diagnoser  
  Material  
  Länkar och webbringar  
  Om denna sida