Kommunicerande Samspel

 
 
 

James D MacDonalds Communicating Partners på svenska

Hjälper föräldrar att hjälpa sina barn
En modell för föräldrar och yrkesverksamma som möter barn som behöver stöd i sin språkutveckling.

 
   
   
   
  Startsida

Länkar

 
  Diskussion  
  Barnet som inte pratar än

Om Kommunicerande Samspel

Communicating Partners Program

Äppelklyftig

Kommunicerande Samspel på Facebook

Communicating på Yahoo

Kommunicerande Samspel på Yahoo

Köp Communicating Partners på Bokus

Föreningar

Svenska Downföreningen

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna

Riksföreningen Autism

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Nätverket för ovanlinga kromosomavvikelser

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi, SFFL

Talför, föreningen för Talpedagoger i Förskolan

Flera "språksidor"

Barnlogopedmottagningen

Bornholmsmodellen

Språkens hus

TKT-metoden

 

 
  Barnet som pratar för lite eller otydligt  
  Skrik och bråk  
  I förskola/skola  
  Särskilda diagnoser  
  Material  
  Länkar och webbringar  
  Om denna sida